Waarom riet

Waarom een rieten dak?

Het rietendak is een van de oudste dakbedekkingen die we kennen. Uit de steden werd ze eeuwen geleden verbannen, maar in de twintigste eeuw keerde ze terug in villawijken en tuindorpen.

Op het platteland is de rietendak nog altijd prominent aanwezig. Tegenwoordig is de belangstelling voor het rietendak weer groeiende. Een verheugende ontwikkeling; het zou toch een verarming zijn als deze mooie daken zouden verdwijnen. Riet kan in gunstige situaties zeker veertig jaar mee. Zo’n leeftijd hangt van een aantal voorwaarden af. Een daarvan is de kwaliteit van het riet zelf en een ander het onderhoud via een vakbekwame rietdekker.

De kwaliteit van het riet wordt mede bepaald door de behandeling van het riet vanaf de oogst tot aan de verwerking. Het voor het dak geschikte riet, dekriet genoemd, is blank van kleur, hard, dun, recht en éénjarig. Het zogenaamde duilenriet is niet geschikt voor het dak. Duilen zijn de dikke poreuze stengels van de lisdodde. Zo hier en daar een duil kan nog geen kwaad, maar deze stengels houden langer water vast en zullen daardoor sneller vergaan.

 

Dekriet moet afkomstig zijn uit goed onderhouden rietwaterplassen. Het riet wordt gesneden in de winter, tussen december en april en liefst na een vorstperiode. Dan is het blad eraf en kunnen de rietsnijders als ze geluk hebben over het ijs om het riet te oogsten. De rietsnijders sorteren het riet in dekriet en matriet en binden het op bossen. Het matriet gebruiken rietdekkers nog wel als spreilaag over de bindlatten. Dekriet bestaat uit ongeveer twee meter lange, rechte dunne stengels. Het op het dak aanbrengen van een rietbedekking is een vak apart.

Om een respectabele leeftijd te bereiken vergt het rietendak tussentijds onderhoud. Een eigenaar/bewoner kan daar zelf weinig aan doen. Een periodieke inspectie en een mogelijk daaruit voortvloeiende onderhoudsbeurt door de rietdekker is beslist noodzakelijk. Deze kan het riet bijstoppen, bijvoorbeeld wanneer vogels riet eruit hebben getrokken voor nestmateriaal, of als het riet plaatselijk dun wordt door slijtage. Ook kan hij het schoonmaken en ontdoen van mossen. Daarom bieden wij u onderhoudscontracten op maat aan.