Kunstrieten dak

Bij Kunstriet zijn alle bossen gelijk bij natuurriet natuurlijk niet , daar leeft een dak met natuur riet meer als een dak van kunstriet. Voor iedereen is smaak verschillend dus de een zal riet mooier vinden en de ander Novariet.

Vergelijkbaar met een Houten kozijn of een kunstof kozijn.

natuurdak
Natuur riet

novariet

Novariet